Rollen

Home

#Roles

In Cofano Blue kun je per gebruiker instellen welke rechten hij heeft. Cofano Blue gebruikt hiervoor rollen: per rol kun je rechten toekennen. Als een gebruiker een rol krijgt toegekend dan beschikt hij over de rechten die in deze rol beschreven zijn. Pas nadat de gebruiker een bepaalde rol is toegewezen, kan de gebruiker in de applicatie werken. Gebruikers kunnen meerdere rollen hebben. Deze rollen werken aanvullend. Vault is ingericht opdat je per module van Cofano Blue rechten kunt toekennen. De rollen kun je beheren in het menu Roles. Klik op Roles in het linkermenu om naar het menu Roles (1) te navigeren. Het menu Roles bestaat uit een lijst met bestaande rollen (2) en een aantal knoppen(3, 4).

Het menu: roles

#Een nieuwe rol aanmaken

Klik in het menu Roles rechtsboven op de knop Create Role (3) om een nieuwe rol toe te voegen. Er verschijnt nu een menu met een invoerveld, een tabblad per actieve module met de verschillende rechten en een save knop. Vul in dit menu de naam van de nieuwe rol in en welke rechten deze rol heeft. Met het klikken op Save wordt de nieuwe rol aangemaakt. Vervolgens kan de rol worden toegewezen aan een of meerdere gebruikers, lees hier hoe dat gaat.

Een nieuwe rol aanmaken

Het is ook mogelijk om users toe te voegen via een CSV bestand. Als je in deze upload een rol toevoegt die nog niet bestaat, dan wordt deze aangemaakt. Je zult echter zelf nog de rechten moeten toevoegen zoals hier beschreven.

#Het beheren van rollen en rechten

Als een rol eenmaal is aangemaakt dan kan deze beheert worden in het menu Roles. In de lijst achter elke rol staan hiervoor twee knoppen: edit (4a) en delete (4b). Klik op delete (4b) om de rol helemaal te verwijderen. Er verschijnt een pop-up window waarin u verzocht wordt om uw actie te bevestigen. Na het bevestigen van deze actie is de rol verwijdert. Let op: een rol verwijderen kan betekenen dat meerdere gebruikers zonder rol en dus zonder rechten komen te zitten. Het kan soms beter zijn om de rol aan te passen in plaats van te verwijderen.

Een rol aanpassen kan na het klikken op edit (4a). Het menu dat volgt is hetzelfde als wanneer je een nieuwe rol toevoegt. Alleen zijn in dit menu de huidige instellingen al ingevuld. Je kunt de rol in dit menu naar wens aanpassen. Klik als je tevreden bent op Save om de aanpassingen op te slaan.

#De mogelijke rechten

In Vault zijn de rechten opgesplitst per module. Zo kun je gemakkelijk per module rechten toekennen. De rechten per module worden hier uiteengezet.

#Global (Op alle modules toepasbaar)

Bevoegdheid Uitleg
Configure the authentication methods for the application Geeft het recht om de manier van authenticatie aan te passen.
Allow to manage the user Geeft toegang tot het beheren van users en rollen in het Users en het Roles menu van Vault.
Allow to read the users Geeft toegang tot het bekijken van users en rollen in het Users en het Roles menu van Vault.
Allow to change the sites style Geeft het recht om de opmaak van de applicatie aan te passen.

#Iris

De rechten die in Vault worden toegekend worden uitgebreid met de rechten die per Issue gegeven kunnen worden. De rechten per Issue zijn alleen binnen die Issue van toepassing en worden beheerd in Settings > Authorization. Zie voor meer informatie Authorization.

Bevoegdheid Uitleg
Manage all settings Geeft toegang om de instellingen van Iris te wijzigen.
Allows to view all issues Geeft toegang tot het inzien van alle issues.
Allows user to add new issues Geeft het recht om een nieuwe Issue aan te maken.
Edit issues Geeft het recht om een issue aan te passen.
Delete issues Geeft het recht om een issue te verwijderen.
Change issue status Geeft het recht om de status van een issue te veranderen.
Execute tasks Toestaan dat de gebruiker geselecteerd kan worden als uitvoerder van een taak of melding.
Allows user to add tasks Geeft het recht om taken aan een melding toe te voegen.
Edit or reassign issue tasks Geeft het recht om een taak bij een melding aan te passen.
Delete tasks Geeft het recht om een taak te verwijderen.
Delete documents Geeft het recht om bijgevoegde documenten binnen een Issue te verwijderen.
Change issue message permissions Geeft het recht om de zichtbaarheid van alle meldingen te veranderen.
Delete issue messages Geeft het recht om een bericht bij een Issue te verwijderen.
View customers and objects information Geeft het recht om klantgegevens en object information bij een Issue in te zien.
Administer customers and objects information Geeft toegang tot het toekennen van customers en objects information aan een Issue.
Send reminders to assignees Geeft het recht om reminders te sturen naar de assignees.
Administer global report views Geeft het recht om een eigen view binnen rapportages openbaar te maken.
Change issue deadline Geeft het recht om de deadline van een issue te wijzigen.

#RAS

Voor RAS kun je de volgende rechten aan rollen toekennen in Vault:

Bevoegdheid Uitleg
Allow to manage administration Geeft het recht om de opzet van RAS aan te passen. (Stamdata)
Allow to manage hazards Geeft het recht om de database met gevaren en consequenties te beheren.
Allow to review risk assessment/revision Geeft het recht om een risico beoordeling te reviewen.
Allow to approve risk assessment/revision Geeft het recht om een risico beoordeling of een revisie daarvan goed te keuren.
Allow to approve proposed hazards Geeft het recht om voorgestelde gevaren en consequenties op te nemen in de wizard.

Daarnaast kun je de volgende rechten per bedrijf instellen:

Bevoegdheid Uitleg
Allow to add projects Geeft het recht om een project aan te maken.
Allow to edit projects * Geeft het recht om een project aan te passen. *
Allow to delete projects Geeft het recht om een project te verwijderen.
Allow to add risk assessments ** Geeft het recht om een risico beoordeling aan een project toe te voegen. **
Allow to edit risk assessments ** Geeft het recht om een risico beoordeling van een project aan te passen. **
Allow to delete risk assessments ** Geeft het recht om een risico beoordeling van een project te verwijderen. **
Allow to add process assessments Geeft het recht om een proces beoordeling te starten.
Allow to edit process assessments Geeft het recht om een proces beoordeling aan te passen.
Allow to delete a process assessment Geeft het recht om een proces beoordeling te verwijderen.
Allow to add standard assessments (are not part of project) Geeft het recht om een standaard beoordeling te starten.
Allow to edit standard assessments (are not part of project) Geeft het recht om een standard beoordeling aan te passen.
Allow to delete a standard assessment Geeft het recht om een standaard beoordeling te verwijderen.
Allow to delete revision Geeft het recht om een revisie te verwijderen.

* Dit recht krijg je automatisch voor het project waarvoor je eigenaar bent.

** Dit recht krijg je automatisch voor het project waarvoor je eigenaar of project lid bent.