Accountgegevens aanpassen

Home

#Change Profile

In het menu Change Profile kun je je eigen accountgegevens aanpassen. Ook kun je hier een nieuw wachtwoord instellen. Daarnaast kun je de taalinstellingen wijzigen met de optie Preferred language. De veranderingen vinden pas plaats nadat je op Save klikt en opnieuw inlogt.