Cofano RAS

Home

#Inleiding Ras

Als onderdeel van Cofano Blue geeft RAS (risk assesment tool) een organisatie de mogelijkheid om risicoanalyses uit te voeren. Hierbij kun je denken aan risico-inventarisaties en veiligheidsanalyses voor projecten, processen, taakrisicoanalyses of andere algemene risicoanalyses. Hiervoor kun je meerdere beoordelingstypes aanmaken in RAS. Per beoordelingstype kun je een database opbouwen met relevante risico's en consequenties. Deze databases kun je in RAS terugvinden in de menu's gevaren en consequenties (onder Stamdata). De gevaren en consequenties worden gekoppeld aan factoren in de zogenaamde wizard. Door deze koppeling met de wizard wordt het de uitvoerder makkelijker gemaakt om een beoordeling te maken, bovendien kost dit minder tijd zonder in te leveren op kwaliteit. De methode die in RAS gehanteerd wordt is in lijn met de ISO 9001:2015. De analyses worden op een handige wijze gepresenteerd, zodat de organisatie altijd bewust is van mogelijke valkuilen en gevolgen. Daarnaast is het ook mogelijk om de analyses uit te printen, zodat deze meegenomen kunnen worden naar de werkplaats. Bovendien zorgt het goedkeuringsproces in RAS ervoor dat risicoanalyses consequenter en betrouwbaarder zijn.

RAS bestaat uit de volgende onderdelen (1):

  1. Nieuwe beoordeling
  2. Home
  3. Rapportage
  4. Stamdata

Deze onderdelen zijn te bereiken via het linkermenu. Hieronder volgt een korte uitleg per onderdeel.

Het home menu

#Nieuwe beoordeling

In het onderdeel Nieuwe beoordeling kun je een nieuwe risico analyse starten. Hierbij kun je kiezen uit verschillende soorten. Meer uitleg over de verschillende soorten risico analyses en hoe dit menu werkt, kun je vinden in de sectie Beoordeling starten/een keuze maken.

#Home

In het Home menu kun je risicoanalyses terug zoeken. Daarnaast wordt er in het menu aangegeven wanneer er een handeling van je verwacht wordt.

Het Home menu bestaat uit verschillende tabbladen (2). Eén tabblad genaamd Mijn acties met daarin een lijst met handelingen die vanuit jou nodig zijn. Door deze lijst weet je bijvoorbeeld wanneer een reviewer klaar is met het nakijken van jouw concept risico beoordeling. Zo weet je wanneer het tijd is om de feedback van de reviewer te verwerken zonder dat je de risicobeoordeling zelf de gehele tijd in de gaten hoeft te houden. Overigens krijgen de gebruikers hiervoor ook een melding per mail. Door op een actie te klikken, kom je in het menu waarin je de actie kunt uitvoeren.

Daarnaast is er nog een tabblad per risicoanalyse soort. In deze tabbladen kun je risicobeoordelingen terugzoeken. Door op een risicobeoordeling te klikken kom je in het menu van de beoordeling. Gebruik de filters om beoordelingen te includeren of juist te excluderen.

#Rapportage

In het menu rapportage worden alle risico’s opgesomd. Met dit menu kun je eenvoudig risico’s opzoeken, zonder dat je alle risicobeoordelingen hoeft af te gaan.

Het menu bestaat uit een lijst met de bestaande risico’s met daarboven een balk met filters. Met de filters kun je filteren op zoektermen, bedrijven of beoordelingstypes. Daarnaast kun je er nog voor kiezen om ook gesloten projecten mee te nemen. Ook kun je de lijst oplopend of aflopend ordenen door te klikken op een van de kolomkoppen.

#Stamdata

Het menu Stamdata bestaat uit verschillende submenu’s. Met deze menu’s kun je RAS naar wens instellen. Dit dient gedaan te worden voordat RAS in gebruik wordt genomen. De werking van deze menu’s wordt hier uitgelegd.