Process Manager

Home

#Inleiding

De Process Manager is onder te verdelen in twee omgevingen, de gepubliceerde omgeving waar gebruikers de processen inzien en de beheerdersomgeving. Alleen administrators kunnen wanneer zij ingelogd zijn in PM gebruik maken van deze beheerdersomgeving. Hierin kunnen verschillende elementen worden aangemaakt die zichtbaar zijn voor de users, zoals